آخرین اخبار
[1393/09/23]
شركت اروم سارآب در حال استقرار سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه خود بر اساس استاندارد ISIRI-ISO/
[1393/04/30]
26 نفر از برگزیدگان حوزه های صنعتی و معدنی آذربایجان غربی در همایش روز ملی صنعت و معدن تجلیل شدند.
[1392/05/16]
طی نامه اصلاحیه از سوی سازمان استاندارد استان آذربایجانغربی اصطلاح DPE که در پروانه صادره میباید LD
[1392/05/16]
شرکت اروم ساراب موفق به کسب پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سوی سازمان استاندارد استان آربا
آمار بازدید