آخرین اخبار
[1393/04/30]
26 نفر از برگزیدگان حوزه های صنعتی و معدنی آذربایجان غربی در همایش روز ملی صنعت و معدن تجلیل شدند.
[1392/05/16]
طی نامه اصلاحیه از سوی سازمان استاندارد استان آذربایجانغربی اصطلاح DPE که در پروانه صادره میباید LD
[1392/05/16]
شرکت اروم ساراب موفق به کسب پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سوی سازمان استاندارد استان آربا
[1392/03/04]
شرکت اروم ساراب موفق به دریافت تاییدیه آب و خاک برای تولید لوله های 16 از سوی مرکزتوسعه مکانیزاسیو
آمار بازدید